INFORMACJE

Polityka prywatności

Dane poufne lub dane osobowe przetwarzane są za pośrednictwem naszego sklepu internetowego. Spółka Brandfield B.V. uznaje ostrożne przetwarzanie danych za bardzo ważne, dlatego w odpowiedni sposób przetwarzamy i zabezpieczamy dane osobowe.

Podczas przetwarzania danych przestrzegamy wymagań nałożonych na nas przez prawodawstwo dotyczące prywatności. Oznacza to między innymi, że:

 • wyraźnie oświadczamy cel, w jakim przetwarzamy dane osobowe; spełniamy ten warunek za pomocą niniejszego oświadczenia o prywatności;
 • ograniczamy zbieranie danych osobowych do danych, które są niezbędne do prowadzenia legalnych działań;
 • jeśli wymagana jest Twoja zgoda, przed rozpoczęciem zbierania danych osobowych zwrócimy się do Ciebie o wyraźną zgodę;
 • podejmujemy odpowiednie działania, aby chronić Twoje dane osobowe, i wymagamy tego samego od podmiotów przetwarzających Twoje dane osobowe w naszym imieniu;
 • respektujemy Twoje prawo do wglądu, poprawiania lub usuwania danych osobowych na Twoje żądanie.

Spółka Brandfield B.V. jest podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych. Niniejsze oświadczenie o prywatności wyjaśnia, jakie dane osobowe zbieramy i wykorzystujemy oraz w jakim celu to robimy. Zalecamy dokładne zapoznanie się z jego treścią.

WYKORZYSTANIE DANYCH OSOBOWYCH

Gdy korzystasz z naszego sklepu internetowego uzyskujemy od Ciebie pewne informacje, które mogą obejmować dane osobowe. Przechowujemy i wykorzystujemy jedyne dane osobowe, które zostały przez Ciebie bezpośrednio udostępnione w kontekście usługi lub żądania, lub w przypadku gdy oczywiste jest, że dane te zostały udostępnione nam w celu przetwarzania.

Wykorzystujemy następujące dane w celach określonych w niniejszym oświadczeniu o prywatności:

 • imię, nazwisko i adres
 • numer telefonu
 • numer faktury
 • adres e-mail
 • dane płatnicze
 • płeć
 • data urodzenia

REJESTRACJA

Niektóre części naszego sklepu internetowego wymagają uprzedniej rejestracji. Po rejestracji będziemy przechowywać udostępnione przez Ciebie dane osobowe, przypisując je do Twojej wybranej nazwy użytkownika. Przechowujemy te dane, abyś nie musiał ich podawać za każdym razem, gdy wrócisz, oraz abyśmy mogli kontaktować się z Tobą w sprawie realizacji umowy.

Nie będziemy przekazywać podmiotom zewnętrzny danych powiązanych z Twoją nazwą użytkownika, chyba że jest to konieczne w celu realizacji umowy, którą z nami zawarłeś lub jeśli jest to prawnie wymagane. W razie podejrzewanego oszustwa lub nadużycia naszej witryny, dane osobowe mogą zostać wysłane do odpowiednich władz.

DOSTĘP DO NASZEGO PORTALU

Nasz portal zapewnia Ci dostęp do środowiska umożliwiającego zarządzanie, gdzie możesz samodzielnie konfigurować, określać i zmieniać artykuły.

PRZETWARZANIE ZAMÓWIENIA

Jeśli złożysz zamówienie na naszej stronie, będziemy korzystać z Twoich danych osobowych, aby je przetwarzać. Jeśli jest to niezbędne w celu zapewnienia odpowiedniego przetwarzania, możemy również udostępnić twoje dane osobowe podmiotom zewnętrznym. Aby dowiedzieć się więcej na ten temat, zapoznaj się z dalszą treścią niniejszego oświadczenia o prywatności.

TREŚCI REKLAMOWE

Możemy Ci przekazywać informacje o naszych nowych produktach i usługach nie tylko za pośrednictwem naszej witryny, ale również:

 • pocztą tradycyjną;
 • e-mailem;
 • w mediach społecznościowych;
 • telefonicznie.

FORMULARZ KONTAKTOWY I NEWSLETTER

Nasz sklep internetowy oferuje Ci opcję zadawania pytań za pośrednictwem formularza kontaktowego, podczas korzystania z którego zostaniesz poproszony o wprowadzenie różnych danych w celu przetworzenia zapytania. To Ty decydujesz, jakie dane udostępniasz. Dane, które nam wysyłasz będą przechowywane przez czas niezbędny do udzielenia wyczerpującej odpowiedzi i przetworzenia Twojego zapytania zgodnie z charakterem formularza lub treścią Twojego e-maila.

Oferujemy newsletter, aby informować zainteresowane osoby o naszych produktach i usługach. Każdy newsletter zawiera łącze, które możesz kliknąć, aby zrezygnować z jego subskrypcji. Twój adres e-mail jest automatycznie dodawany do listy subskrybentów.

DANE LOKALIZACJI

Jeśli jest to konieczne do zrealizowania usługi, możemy zbierać od Ciebie dane lokalizacji (GPS). Jeśli zaistnieje taka sytuacja, potrzebna będzie Twoja zgoda.

Te dane lokalizacji mogą być również przechowywane i przetwarzane przez np. dostawcę oprogramowania nawigacyjnego / mapy, takiego jak Google Maps, lub organizacje, takie jak Google or Apple. Nie mamy na to wpływu. Zalecamy zapoznanie się z odpowiednimi oświadczeniami o prywatności danego dostawcy.

SKLEP Z APLIKACJAMI

Aplikacja, która umożliwia dostęp do usługi, pobierana jest za pośrednictwem sklepu z aplikacjami zarządzanego przez podmiot zewnętrzny. Nie mamy wpływu na to, jakie dane osobiste są przetwarzane przez dostawcę ani w jakim celu są przetwarzane. Zalecamy zapoznanie się z odpowiednimi oświadczeniami o prywatności danego dostawcy.

PUBLIKACJA

Nie publikujemy Twoich danych klienta.

REKLAMY

W naszym sklepie internetowym wyświetlamy reklamy.

PRZEKAZYWANIE DANYCH PODMIOTOM ZEWNĘTRZNYM

Możemy przekazać Twoje dane naszym partnerom. Partnerzy ci dostarczają na podstawie Twoich danych osobowych zindywidualizowane reklamy. Partnerzy ci uczestniczą w realizacji umowy. Partnerzy ci mogą wykorzystywać Twoje dane na własne potrzeby marketingowe.

PLIKI COOKIE

W naszym sklepie internetowym korzystamy z plików cookie. Pliki cookie zapisywane są na Twoim komputerze również przez zaangażowane przez nas podmioty zewnętrzne.

Po pierwszym odwiedzeniu naszego sklepu internetowego, wyświetlane jest oświadczenie, w którym wyjaśniamy, dlaczego korzystamy z plików cookie. Jeśli będziesz nadal korzystać z naszego sklepu internetowego, założymy, że wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.

Możesz wyłączyć pliki cookie w swojej przeglądarce, musisz jednak pamiętać, że może to ograniczyć funkcjonalność naszej witryny.

Poczyniliśmy uzgodnienia z podmiotami zewnętrznymi, które zapisują pliki cookie, dotyczące korzystania z tych plików cookie i aplikacji. Nie mamy jednak pełnej kontroli nad tym, jak dostawcy tych aplikacji korzystają z plików cookie po ich odczytaniu. Aby dowiedzieć się więcej na temat tych aplikacji oraz tego jak postępować z plikami cookie, należy zapoznać się z oświadczeniami o prywatności danych podmiotów zewnętrznych. (Uwaga! Te oświadczenia mogą podlegać regularnym zmianom).

Ponadto, należy się zapoznać z naszą kompleksową polityką dotyczącą plików cookie.

GOOGLE ANALYTICS

Korzystamy z usługi Google Analytics, aby monitorować sposób, w jaki odwiedzający korzystają z naszego sklepu internetowego. Podpisaliśmy umowę o przetwarzanie danych osobowych z Google, aby dokonać uzgodnień dotyczących przetwarzania naszych danych. Pozwalamy również Google korzystać z otrzymanych informacji analitycznych w celach związanych z innymi usługami Google. Na koniec warto wspomnieć, że anonimizujemy adresy IP.

Squeezely Technology B.V.

Używamy Squeezely, aby dostarczać klientom najlepiej spersonalizowane treści. Squeezely gromadzi dane o wizytach w witrynie, aby zapewnić klientom optymalne wrażenia. Dane są wykorzystywane na przykład w celu: reklamy opartej na zainteresowaniach, analizy preferencji produktowych, dostosowania treści strony internetowej do Twoich zainteresowań.

Squeezely bardzo poważnie traktuje prywatność i bezpieczeństwo danych osobowych. Squeezely korzysta z własnej platformy danych klientów Squeezely (platformy) do bezpiecznego przechowywania wszystkich otrzymywanych danych. Squeezely korzysta ze stron trzecich (tzw. Podprzetwarzających), które są niezbędne do świadczenia jej usług. Na przykład dostawca usług hostingowych lub programista. Squeezely upewnia się, że wszystkie te podmioty podrzędne przestrzegają swoich surowych zasad bezpieczeństwa i prywatności.

Tweakwise

Używamy Tweakwise do kontrolowania rankingu, wyszukiwania, nawigacji i filtrowania w naszym sklepie internetowym. Tweakwise wykorzystuje identyfikowalne informacje do śledzenia korzystania z ich usług, poprawy komfortu użytkowania i umożliwienia efektywnego korzystania z usług Tweakwise. Twoje dane są zabezpieczone na serwerach Tweakwise i nigdy nie będą udostępniane osobom trzecim.

BEZPIECZEŃSTWO

Podejmujemy odpowiednie działania w zakresie bezpieczeństwa, aby ograniczać nadużycia i dostęp do danych osobowych bez upoważnienia. W szczególności stosujemy następujące środki:

 • dostęp do danych osobowych jest zabezpieczony za pomocą nazwy użytkownika i hasła;
 • korzystamy z zabezpieczonych połączeń (Secure Sockets Layer – SSL), które chronią wszystkie informacje przekazywane pomiędzy Tobą a naszą witryną podczas wprowadzania przez Ciebie danych osobowych.
 • prowadzimy dzienniki zawierające wszystkie żądania udostępnienia danych osobowych.

OKRES PRZECHOWYWANIA

Opisane powyżej dane osobowe są przechowywane przez czas niezbędny do przetworzenia Twoich zamówień, w tym zapewnienia gwarancji. Po tym czasie przechowujemy dane przez maksymalnie rok w opisanych celach statystycznych. Dane te zostaną następnie usunięte, chyba że istnieje ustawowe zobowiązanie do przechowywania tych danych przez dłuższy czas, np. siedmioletnie zobowiązanie do przechowywania fiskalnych danych płatniczych.

WITRYNY PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH

Niniejsze oświadczenie o prywatności nie dotyczy witryn podmiotów zewnętrznych, które powiązane są z naszym sklepem internetowym za pośrednictwem hiperłączy. Nie możemy zagwarantować, że te podmioty zewnętrzne będą przetwarzać Twoje dane osobowe w godny zaufania lub bezpieczny sposób. Zalecamy zapoznanie się z oświadczeniem o prywatności tych witryn przed rozpoczęciem korzystania z nich.

ZMIANY W NINIEJSZYM OŚWIADCZENIU O PRYWATNOŚCI

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym oświadczeniu o prywatności. Zalecamy regularne sprawdzanie niniejszego oświadczenia prywatności, abyś był świadomy wszystkich zmian.

SPRAWDZANIE I ZMIENIANIE DANYCH

W razie pytań dotyczących naszej polityki prywatności lub sprawdzania, zmieniania lub usuwania danych osobowych możesz skontaktować się z nami w dowolnym momencie, korzystając z poniższych danych.

Jeśli chcesz sprawdzić swoje dane osobowe przechowywane przez spółkę Brandfield B.V. lub jeśli chcesz zmienić nieprawidłowe bądź niekompletne dane lub chcesz zwrócić się o ich usunięcie bądź zabezpieczenie, wyślij wiadomość e-mail do Erik Hummel ze spółki Brandfield B.V. na adres [email protected]. W ciągu czterech tygodni spółka Brandfield B.V. poinformuje Cię, jakie Twoje dane osobowe przetwarza i czy rozpatrzy pomyślnie lub czy może rozpatrzyć pomyślnie ewentualny wniosek o usunięcie, zabezpieczenie lub poprawienie danych.

Aby zapobiegać nadużyciom, możemy poprosić Cię o odpowiednie zweryfikowanie tożsamości. Jeśli żądanie dotyczy danych osobowych powiązanych z plikiem cookie, musisz również wysłać kopię danego pliku cookie. Możesz ją znaleźć w ustawieniach swojej przeglądarki. Jeśli dane są nieprawidłowe, możesz zwrócić się do nas o ich zmianę lub usunięcie.

HOLENDERSKI ORGAN DS. OCHRONY DANYCH (AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS)

Oczywiście chętnie służymy pomocą w razie skarg dotyczących przetwarzania danych osobowych. Zgodnie z prawodawstwem dotyczącym prywatności, masz również prawo do wnoszenia skarg do Holenderskiego Organu ds. Ochrony Danych dotyczących tego przetwarzania danych osobowych. Aby tego dokonać, należy się skontaktować z Holenderskim Organem ds. Ochrony Danych.

DANE KONTAKTOWE

Brandfield B.V.
Osloweg 105
9723 BK Groningen
The Netherlands
[email protected]

To oświadczenie o prywatności zostało ostatnio zmodyfikowane 25-01-2021.

Masz inne pytania?

Skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta

Język